Vinyl, Vinyl Canopy, Vinyl Roof

ไวนิล, กันสาดไวนิล, หลังคาไวนิล

ไวนิล คือ ไวนิล คืออะไร คงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ไวนิล คือ  โพลีเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งได้มาจากการคิดค้นและพัฒนาสูตรผสมระหว่าง PVC (Polyvinyl Chloride) คุณภาพสูง และสารเพิ่มประสิทธิภาพหลายชนิด อาทิเช่น สารเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ (Complex Stabilizer), และสารเสริมสภาพอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนผสมพิเศษและสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท ไวนิล ในความเข้าใจของหลายๆคนเข้าใจว่า ไวนิล คือ uPVCจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิด ไวนิล และ uPVCเกิดขึ้นจากส่วนผสมทางเคมีที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกัน แม้ชื่อเรียกไม่ว่าจะเป็น PVC uPVCหรือ ไวนิลทั้ง 3 ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เป็นเพราะ ไวนิล หรือ Vinyl ซึ่งแทนค่าตัวย่อว่า “V” ซึ่งมีอยู่ทั้งใน PVC และ uPVCหลายคนจึงเข้าใจว่ามีคุณสมบัติที่เหมือนกัน ไวนิล มักถูกใช้ในการผลิตสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงน้อยกว่า อาทิเช่น ป้ายโฆษณา ไวนิล ต่างๆ ซึ่งค่อนข้างถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และงานรางน้ำฝน เป็นต้น
ประตูประตู บ้านสวยประตูบานคู่
ไวนิล จัดเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงพอสมควร สามารถถูกนำไปใช้งานได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ไวนิล ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และมีความแข็งแรงน้อยกว่าวัสดุใกล้เคียงอย่าง uPVCข้อดีของ ไวนิล คือ มีความแข็งแรง เหนียว และทนทานในระดับหนึ่ง มีต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่า uPVCเนื่องจากปริมาณส่วนผสมที่น้อยกว่าสามารถนำไปผลิต แปรรูป ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยงาน ประตู หน้าต่าง เองก็สามารถผลิตขึ้นจาก ไวนิล เช่นกัน
นอกจากคำถามที่ว่า ไวนิล คืออะไร แล้ว อีกคำถามที่นิยมพบบ่อย คือ ไวนิล ใช้ทำอะไรได้บ้าง ไวนิล ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำมาแทนที่การใช้งานวัสดุทางธรรมชาติ เช่น ประตู หน้าต่าง ไม้ และ ประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม ไวนิล จึงถูกพัฒนาให้มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เด่นและเหนือกว่าวัสดุทางธรรมชาติประเภทอื่น ปัจจุบันนี้ ไวนิล จัดเป็นวัสดุรุ่นที่ 3 (Third Generation) รองจากวัสดุที่เป็น ไม้ ซึ่งถือเป็นวัสดุรุ่นแรก และ อะลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัสดุรุ่นถัดมา ไวนิล ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับวัสดุ uPVC
หน้าต่างหน้าต่างบานเปิดหน้าต่าง แบบหน้าต่างหน้าต่างบ้าน
เมื่อทำการเปรียบเทียบ ไวนิล กับ ไม้ และอะลูมิเนียม ในแง่ของผลิตภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง ไวนิล มีความทนทานแข็งแรงมากกว่า ป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่า โครงสร้างงาน ประตู หน้าต่าง ไวนิล และ ประตู หน้าต่าง uPVCนั้นมีความใกล้เคียงกันมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของขนาด รูปลักษณ์ภายนอก และคุณสมบัติพื้นฐาน ประตู หน้าต่าง ไวนิล  ไม่เป็นฉนวนในการนำพาความร้อน และใช้โครงสร้างเหล็กภายใน จึงทำให้ ประตู หน้าต่าง ไวนิล เป็นงาน ประตู หน้าต่าง ที่มีความแข็งแรงกว่างาน ประตู หน้าต่าง ไม้ และ อะลูมิเนียม ไวนิล เป็นวัสดุที่ไม่มีปัญหาเรื่องแมลง ไม่ผุ ไม่บวม และไม่เปลี่ยนรูป เมื่อเทียบกับการใช้งานไม้ ไวนิล ให้คุณประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ อากาศ และเสียงได้ดีกว่า และช่วยประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกด้วย
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มความร่มรื่นย์ให้กับบริเวณบ้าน ยิ่งช่วงนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมาก กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล  เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดอุณหภูมิทั้งภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านได้เป็นอย่างดี บางคนอาจจะนิยม กันสาดไม้ หลังคาไม้ กันสาดโพลีคาร์บอนเนต หลงัคาโพลีคาร์บอนเนต กันสาดเหล็ก หลังคาเหล็ก
 
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล นิยมในการต่อเติมบ้าน โดยเฉพาะทางด้านหลัง หากไม่ต่อเติมบ้านโดยใช้แบบทึบประเภทหลังคาโมเนีย หรือลอนคู่ ก็คงต้องพึ่ง กันสาดโพลีคาร์บอนเนต หลังคาโพลีคาร์บอเนต  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะดัดเป็นรูปโค้ง โครงสแตนเลส แต่ปัญหาของ กันสาดโพลีคาร์บอนเนต หลังคาโพลีคาร์บอเนต ที่มีขายกันทั่วไปในท้องตลาด คือ มันโปร่ง และ ค่อนข้างบาง ดังนั้นเมื่อฝนตกจะเกิดเสียงค่อนข้างมาก แต่ราคาของ กันสาดโพลีคาร์บอนเนต หลังคาโพลีคาร์บอเนต ในกล่าวถึงจะไม่แพงมากนัก จึงเหมาะกับการนำมาใช้ต่อเติมบริเวณบ้านที่ไม่มีการอยู่แบบถาวร อาจจะเป็นเพียงแค่บริเวณซักล้างเท่านั้น หากไม่ต้องการ กันสาด หลังคา ที่เสียงดังควรหาวัสดุอื่นมาใช้แทน เช่น กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล
 
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิลหลังคาไวนิลกันสาดไวนิล หลังคาไวนิล
 
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล คือ กันสาด หรือ หลังคา ที่ปูพลาสติกสีขาวทึบ ที่เรียกว่า ไวนิล Vinyl ที่ทำมาจากการนำผงพีวีซีมารวมกับสารผสมอื่นๆรวมถึง สารป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยผ่านเครื่องผสม แล้วขึ้นรูปด้วยวิธีการรีดออกมาเป็นแผ่น สำหรับ ราคากันสาดไวนิล ราคาหลังคาไวนิล จะสูงกว่า กันสาดโพลีคาร์บอนเนต หลังคาโพลีคาร์บอเนต วิธีการติดตั้งก็ไม่ยุ้งยากมาก เมื่อเสร็จแล้วความเรียบร้อยจึงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ไม่เลอะเทอะเหมือนกับการต่อเติมบ้านที่ต้องมีงานปูนเข้ามาเกี่ยวข้อง
 
ข้อดีของ กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล มีดังต่อไปนี้
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล ปลอดภัยจากปลวก มอด รา และแมลงทุกชนิด
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ทนน้ำ ทนแดด และความร้อน
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล ไม่ผุ หดตัว หรือ โก่ง
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล อายุการใช้งานยาวนาน
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล แข็งแรง ผิวหน้าสัมผัสทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล มีน้ำหนักที่เบา ทำให้ไม่ต้องกังวลถึงโครงสร่งตัวบ้านที่ทำการยึดติด
กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล สามารถติดตั้งได้เร็ว ไม่รบกวนเวลาผู้พักอาศัยในบ้าน