Cleaning Machine

เครื่องทำความสะอาดมุม

           ใช้ในการทำความสะอาดมุมหลังจากการเชื่อมให้มีความเรียบร้อยสวยงามน่าใช้ยิ่งขึ้น เครื่องนี้จำเป็นสำหรับการผลิตแบบจำนวนมาก และต้องการงานคุณภาพปานกลางถึงสูง โดยปกติมีให้เลือกทั้งแบบ Numerical Control (NC) และแบบธรรมดา ซึ่งแบบ NC นั้นจะมีราคาแพงกว่า แต่มีประสิทธิภาพสูงและสะดวกรวดเร็ว สามารถโปรแกรมการใช้งานกับ Vinyl Profiles ได้มากกว่า 100 แบบ หรือถ้าจำนวนการผลิตไม่มากและไม่ต้องการความละเอียดที่สูงมากนัก อาจเลือกใช้เครื่องทำความสะอาดมุมแบบ Manual ได้

เพิ่มเติม >>

           เครื่องทำความสะอาดมุม (Cleaning Machine Hand Tool) แบบมือถือมีอยู่ 3 แบบ เครื่องทำความสะอาดมุมด้านในวงกบ ประตู หน้าต่าง เครื่องทำความสะอาดมุมด้านนอกวงกบ ประตู หน้าต่าง และ เครื่องทำความสะอาดมุมด้านรอยเชื่อมบนกับรอยเชื่อมล่าง เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ใช้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด การทำงานโดยใช้แรงดัดอากาศในการทำงานของเครื่อง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า มีตัวป้องกันใบมีด และตัวจับให้เข้ากับเส้นโพลไฟล์ ทั้งด้านใน และด้านนอกวงกบ ประตู หน้าต่าง สามารถนำออกไปใช้นอกโรงงานได้ แต่ต้องมีเครื่องปั๊มลมในการทำงาน

           เครื่องทำความสะอาดมุมแบบมอเตอร์ (Motor Cleaning Machine) สามารถทำความสะอาดมุมได้เร็วกว่า และสวยงามกว่าแบบมือถือ โดยจะต้องมีใบมีดเฉพาะของแต่ละหน้าตัดเส้นโพลไฟล์ จำนวนเส้นโพลไฟล์ที่มากควรจะมีจำนวนหัวมอเตอร์มากด้วย ซึ่งเครื่องทำความสะอาดมุมแบบมอเตอร์จะมีตั้งแต่ มอเตอร์หัวเดียว มอเตอร์สามหัว มอเตอร์หกหัว เป็นต้น จำนวนมอเตอร์ที่มากกว่าจะทำให้ใช้งานได้กับเส้นโพลไฟล์ที่หลากหลายกว่า และรวดเร็วกว่า ส่วนในตัวเครื่องจะมีใบมีดทำความสะอาดมุมรอยเชื่อมด้านบน กันรอยเชื่อมด้านล่าง ประกอบกันเข้าจะทำให้การทำความสะอาดมุมได้ง่าย และเร็วยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม >>

           เครื่องทำความสะอาดมุมแบบคอมพิวเตอร์ CNC (Computer Numerical Control Cleaning Machine) เครื่องทำความสะอาดมุมแบบนี้จะใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมใบเลื่อย ให้ตัดมุมตามแบบที่หลากหลายของเส้นโพลไฟล์ได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานไม่ต้องเปลี่ยนใบเลื่อยทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแบบเส้นโพลไฟล์ การตั้งค่าของคอมพิวเตอร์จะต้องใช้วิศวกรที่ชำนาญ ส่วนการใช้งานจริงจะง่ายแค่เลือกแบบวงกบ ประตู หน้าต่าง ที่ใช้เช่น บานเปิด บานเลื่อน บานเฟี้ยม บานกระทุ้ง เป็นต้น เมื่อกดปุ่มแล้ว เครื่องทำความสะอาดมุมจะทำความสะอาดจนเสร็จเองโดยอัตโนมัติ