Control Gear

เกียร์ล็อค กลอนล็อค ประตู

           ชุดเกียร์ล็อค ล็อคประตู กลอนล็อค ประตู หน้าต่าง เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับชุดมือจับโดยเป็นอุปกรณ์หลักในการกำหนดรูปแบบการล็อคของงานประตูหน้าต่างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นล็อคจุดเดียวหรือแบบล็อกหลายจุด สำหรับงานประตูหน้าต่างยูพีวีซี ระบบล็อคหลายจุดยังคงเป็นจุดขายหลักที่เหนือกว่าวัสดุอื่นๆอยู่เสมอ เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัย ระบบล็อคจุดเดียวแบบเก่าอาจให้ความปลอดภัยกับท่านไม่ได้เนื่องจากโจรขโมยสามารถงัดแงะหรือใช้กุญแจผีในการผ่านเข้าออกบ้านพักอาศัยของท่านได้ ด้วย ล็อคประตู ระบบล็อคหลายจุดโดยมีจุดล็อคกระจายอยู่ตามตำแหน่งต่างๆทั่วแกนประตูหน้าต่างนั้นจะทำให้การงัดแงะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ระบบ ล็อคประตู ล็อคแบบหลายจุดจะช่วยทำให้ประตูหน้าต่างปิดสนิทขึ้นอีกด้วย

ล็อคประตู ล็อคประตูบานเลื่อน ล็อคประตูบานเฟี้ยม คือ ล็อคประตู ที่มักพบเห็นได้บ่อย เนื่องจากเป็นแบบของ ประตูบานเลื่อน ประตูบานเฟี้ยม เป็นแบบประตูที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ล็อคประตู ล็อคประตูบานเลื่อน ล็อคประตูบานเฟี้ยม สามารถเป็นได้ทั้งแบบ ล็อคหลายจุดและล็อคจุดเดียว

เพิ่มเติม >>

          ชุดเกียร์ล็อคจากวิวแลนน์ มีตำแหน่งการล็อคตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป โดยจุดล็อคสามารถเพิ่มได้ด้วยการต่อเกียร์ขึ้นไปตามความสูงของบานประตูหน้าต่างนั้นๆ ชุดเกียร์ล็อคจากวิวแลนน์สามารถใช้งานร่วมกับมือจับและไส้กุญแจได้อย่างลงตัว ชุดเกียร์ล็อคจากวิวแลนน์ผลิตจากโลหะชุบซิงค์พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ระบบล็อคสามารถควบคุมได้จากมือจับ คันโยก หรือด้วยมือแบบแมนนวล รูปแบบชุดเกียร์ล็อคจากวิวแลนน์มีให้เลือกตามรายการดังต่อไปนี้


      A) CW Gear
           ชุดเกียร์ล็อค CW ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับหน้าต่างบานเปิดและหน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมระบบล็อคหลายจุดแบบ 2 – 3 จุด แบบไม่มีกุญแจ โดยควบคุมการทำงานผ่านมือจับ

เพิ่มเติม >>

      B) Shoot Bolt
           อุปกรณ์ล็อคแบบ Shoot Bolt เป็นชุดล็อคเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการเพิ่มตำแหน่งล็อคให้กับงานประตูหน้าต่าง อุปกรณ์ล็อคแบบ Shoot Bolt จะถูกติดตั้งอยู่บริเวณมุมบนและล่างของเฟรม

เพิ่มเติม >>

      C) CD Gear (without lock)
           ชุดเกียร์ล๊อค CD ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับประตูบานเปิด พร้อมระบบล็อคหลายจุดแบบ 4 จุด ไม่มีกุญแจ ควบคุมการทำงานผ่านมือจับ

เพิ่มเติม >>

      D) CD Gear (with lock)
          ชุดเกียร์ล็อค CD ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับประตูบานเปิด พร้อมระบบล็อค หลายจุดแบบ 4 จุด มีกุญแจ ควบคุมการทำงานผ่านมือจับ

เพิ่มเติม >>

      E) SW Gear
          ชุดเกียร์ล็อค SW ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับหน้าต่างบานเลื่อน พร้อมระบบล็อคหลายจุดแบบ 2 – 3 จุด ไม่มีกุญแจ ควบคุมการทำงานผ่านมือจับ

เพิ่มเติม >>

      F) SD Gear with lock
          ชุดเกียร์ล็อค SD ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับประตูบานเลื่อน พร้อมระบบล็อคหลายจุดแบบ 2 จุด มีกุญแจและควบคุมการทำงานผ่านมือจับ

เพิ่มเติม >>