PEONEK uPVC Profile

พีโอเน็ค เส้น ยูพีวีซี โพรไฟล์

           พีโอเน็ค uPVC Profile ระบบ เยอรมัน เส้น uPVC ยูพีวีซี โพรไฟล์ เป็นมาตรฐานของเยอรมันซึ่งคิดค้นและนำมาใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 ได้ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเหมาะกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรา โดยมีการเติมส่วนผสมพิเศษเพื่อให้พีโอเน็ค เส้น uPVC โพลไฟล์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ ภูมิภาคเอเชียและประเทศในแถบนี้  เริ่มตั้งแต่การใส่ส่วนผสมพิเศษที่ทำให้ พีโอเน็ค เส้น uPVC โพรไฟล์มีความทนทานต่อแสงยูวี โดยใช้เครื่องเร่งปฏิกิริยาให้มีแสงยูวีที่แรงมาก ไม่ใช่เพียงแสงยูวีที่เบาบางในแถบยุโรปเท่านั้น   มีการเพิ่มส่วนผสมเพื่อการทนความร้อนจากการเผาไหม้ซึ่งจะหลอมละลายที่ 250 องศาเซลเซียส   อีกทั้งพีโอเน็ค เส้น uPVC โพรไฟล์ ยังได้ทำการทดสอบว่าเป็นวัสดุที่ไม่ถ่ายเท หรือ นำพาความร้อน ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องได้ดีกว่า ไม้ และ อลูมิเนียม ดังนั้นหากอุณภูมิภายนอกสูงกว่าภายในห้องที่ใช้ พีโอเน็ค เส้น uPVC โพลไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่เกิดจากธรรมชาติ นั้นคืออากาศร้อน หรือ ความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ เราสามารถทดสอบได้โดยนำจุดไฟเผาด้านนอกของเส้นพีโอเน็ค uPVC โพลไฟล์ ผลที่ออกมาคือพีโอเน็ค เส้น uPVC โพรไฟล์ ด้านนอกที่โดนเผาจะดำและร้อน แต่หากเมื่อจับเส้นพีโอเน็ค    uPVC โพรไฟล์ด้านในที่ไม่โดนไฟจะไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ และ ไม่มีความร้อนเกิดขึ้น ดังนั้นเราสามารถมั่นใจได้ถึงคุณสมบัติดังกล่าวของ พีโอเน็ค เส้น ยูพีวีซี โพรไฟล์
 
uPVCuPVC WindowsuPVC Windows and Doors
 
เพิ่มเติม >>

uPVC Windows and Doors ( Unplasticized Polyvinyl Chloride )

          uPVC คืออะไร Unplasticized Polyvinyl Chloride เป็นผลิตภัณฑ์จาก ปิโตรเคมี pvc กับ compound เช่น ไททาเนียมไดออกไซด์, UV stabilizer, impact modifier, heat stabilizer โดยผ่านขบวนการผลิต แบบ unplastizide โดยเครื่องจักรจากเยอรมัน ทำให้ เส้น upvc เป็นวัสดุกันความร้อน วัสดุกันเสียง ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน มีความแข็งแรงทนทาน ต่อสภาพภูมิอากาศ ประตู หน้าต่าง upvc ยูพีวีซี เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 เมื่อมีการพัฒนาให้ พีวีซี มีความแข็งแรง และยืดหยุ่นได้มากขึ้นเนื่องจาก ประตู หน้าต่าง upvc ยูพีวีซี มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูง เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ และ ยืดหยุ่นต่อการนำไปใช้งาน มนุษย์จึงได้ทำการพัฒนา ประตู หน้าต่าง upvc ยูพีวีซี ขึ้นมา

          uPVC หรือ PVC-U (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุสังเคราะห์จากกระบวนการทางปิโตรเคมี โดยพัฒนาและปรับเปลี่ยนส่วนผสมรวมถึงสูตรการผลิตจาก PVC ธรรมดาเป็น PVC ที่แข็งแรงขึ้น ทนต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น และเหมาะสมกับการใช้งานภายนอกมากขึ้น โดยปกติแล้ว PVC เป็นพลาสติกที่ถูกพัฒนามาใช้งานในหลายๆแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในวงการงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ เฟอร์นิเจอร์ บัวแต่งผนังบ้าน กระเบื้องยาง ฯลฯ ทั้งนี้ PVC ปกติทั่วไปไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะความร้อนจากแสงแดด PVC ที่ถูกใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนสีและกรอบแตกในภายหลัง สำหรับ uPVC เป็นนวัตกรรมของ PVC รุ่นหลัง ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นในปี 1920 โดย 2 นักเคมีวิทยาชาวรัสเซียซึ่งประสบปัญหากับการใช้งาน PVC ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้รับโจทย์มาให้พัฒนา PVC ให้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งขึ้น และเหมาะสมต่อการนำมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานภายนอก การเริ่มต้นนำเอา PVC มาเพิ่มสารเสริมสภาพต่างๆ (Stabilizers) จึงเกิดขึ้น สารเสริมสภาพที่ใช้ในกระบวนการผลิต uPVC มีดังต่อไปนี้; - Heat Stabilizer เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพขณะผ่านกระบวนการรีด และป้องกันความร้อนจากแสงแดดจัด - UV Stabilizer เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีของ Profile อันเกิดจากรังสีUV เช่น สีอาจจางซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีเหลือง - Fillers เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ป้องกันการหดตัว - Titanium Di Oxide (TiO2) เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ช่วยให้ Profile มีสีขาวนวลสดใส และช่วยในการสะท้อนรังสี UVป้องกันความร้อนที่อาจตกค้างใน profile
 
uPVCuPVCuPVC
 
เพิ่มเติม >>
 
          uPVC ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โดยเฉพาะการนำ uPVC มาผลิตเป็นเทคโนโลยีประตูหน้าต่าง ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลกในแง่ของการเป็นวัสดุที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวยงามในเวลาเดียวกัน การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างจากวัสดุ uPVC ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอโลหะ ไม่เป็นฉนวนในการนำพาความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารเช่นโลหะทั่วไป โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนเพียง 1/357 เท่าของเหล็ก และ 1/1250 เท่าของอลูมิเนียม ซึ่งที่ว่าเป็นค่าที่ต่ำมาก จากการทดสอบระดับอุณหภูมิในฤดูร้อน อุณหภูมิจะลดลงเฉลี่ยที่ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานกระจก 2 ชั้นกับระบบประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุอื่น ดังนั้น การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC จะช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี uPVC ยังเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูงเหนือวัสดุประเภทอื่น กล่าวคือตัววัสดุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูป คือไม่บิดงอ หดหรือขยายตัว หรือปริกรอบแตก เมื่อถูกความชื้นและความร้อนจากธรรมชาติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีแม้ถูกใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งต่างจากวัสดุทางธรรมชาติอย่างไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองตามสภาพอากาศ เช่นบวมตัวเมื่อเกิดความชื้น และหดตัวเมื่อโดนความร้อน หรือในกรณีของคราบสนิมหรือไอเกลือที่เกิดกับวัสดุที่เป็นโลหะ ในขณะที่วัสดุที่ผลิตจาก uPVC จะไม่มีปัญหาดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย uPVC ในด้านของความทนทาน uPVC เป็นวัสดุที่สามารถทนต่ออุณหภูมิระดับเย็นจัด (-30 องศา) ถึงระดับร้อนจัด (ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวที่ 250 องศา) ซึ่งระดับอุณหภูมิดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดได้ว่า uPVC สามารถใช้งานได้ในทั่วภูมิภาคทั่วโลก uPVC ยังเป็นวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาต่ำที่สุดเพราะสภาพภูมิอากาศจะไม่ทำปฏิกริยาใดๆกับเนื้อวัสดุเลย ทำให้ uPVC ยังคงสวยงามเสมอ วัสดุ uPVC ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ออกแบบในหลายประเทศในเรื่องของความปลอดภัยจากอัคคีภัยเมื่อถูกใช้งานในสถานที่นั้นๆ uPVC เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่ลุกลามของไฟ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่สามารถดับไฟได้ในตัวเอง โดยมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 250 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย เมื่อเลือกใช้งานประตูหน้าต่าง uPVC ในที่พักอาศัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น เนื่องจากวัสดุ uPVC จะไม่ร้อนเมื่ออยู่ท่ามกลางเปลวเพลิง ผู้อาศัยสามารถที่จะผลักประตูหรือหน้าต่างนั้นๆเพื่อทำการหลบหนีได้ ในทางกลับกัน การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากโลหะแทบจะไม่มีโอกาสหลบหนีได้เลย เนื่องจากไม่สามารถสัมผัสวัสดุได้โดยตรง ความแข็งแรงของระบบผลิตภัณฑ์ uPVC นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่เป็นที่ยอมรับเช่นกัน แม้ตัวระบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC ส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาการใช้งานเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก แต่ก็เป็นระบบที่เข้ากันได้อย่างลงตัว โดยวัสดุ uPVC จะทำการห่อหุ้มเหล็กโครงสร้างไม่ให้เผชิญกับสภาพอากาศโดยตรง เชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่างๆด้วยความร้อน ไม่ให้อากาศจากภายนอกผ่านเข้าออกได้ จึงช่วยยืดอายุโครงสร้างได้เป็นอย่างดี uPVC เต็มระบบมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้งานแทนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และประกอบขึ้นเป็นบ้านหลังสมบูรณ์ได้ดีหลังหนึ่งทีเดียว ในประเด็นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม uPVC ถูกคัดเลือกให้ใช้งานในสิ่งปลูกสร้างชั้นนำหลายแห่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร ไปจนถึงที่พักอาศัยต่างๆ การใช้ประตูหน้าต่างที่ผลิตจากวัสดุ uPVC ซึ่งเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นได้ จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดเช่น ไม้ อลูมิเนียม หรือเหล็กได้ และการใช้พลังงานในการผลิต Profile uPVC ยูพีวีซีต่อน้ำหนักที่เท่ากันจะมีค่า 1/14.5 เท่าของเหล็ก และ 1/8.8 เท่าของอลูมิเนียม อีกทั้ง uPVC ยังเป็นวัสดุที่สามารถ “นำกลับมาใช้” (Recycle) ได้เกือบ 100% โดยใช้เวลา พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลน้อยกว่าวัสดุประเภทอื่น
 
 
uPVCuPVCuPVC
 
 เพิ่มเติม >>
 
          พีโอเน็ค เส้น uPVC ยูพีวีซี โพรไฟล์ ได้ วิวัฒนาการระบบ uPVC Profile ให้สามารถใช้ได้บนอาคารสูง โดยคุณสมบัติของ uPVC Profile มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศได้ ทนต่อฝนกรด และด่าง ไม่บิดงอ หรือแตกกรอบเมื่อโดนแสง UV หรือความร้อนสูง ทำให้พีโอเน็ค เส้น uPVC โพรไฟล์ เป็นวัสดุที่เหมาะกับการนำมาใช้ในงาน สร้างบ้าน และอาคารสูงได้ดี
 
พีโอเน็ค เส้น uPVC โพรไฟล์ มีคุณสมบัติพิเศษของ  uPVC Profile ดังต่อไปนี้
  1. การเชื่อมสนิทแบบ Fusion Welding 100% น้ำฝนไม่รั่วซึม
  2. กันเสียงด้วยระบบยางสองชั้น EPDM และกระจกกันเสียง Insulated Glass
  3. Cost Effective ด้วยการแยกตัวประกบรับแรงลม Wind Load Coupling ที่ระดับความสูงไม่เท่ากัน จะใช้ตัวประกบต่างกันเหมาะแก่การรับแรงลม Wind Load ที่ไม่เท่ากันในอาคารสูง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
  4. ติดตั้งได้รวดเร็ว ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ทำให้ Time Cost ในการติดตั้งลดลง
  5. ออกแบบ Multi-Chamber สำหรับต้านทานการรับแรงกระแทกสูง Compression Load
  6. Steel Reinforcement ออกแบบสำหรับการรับแรง Moment Initial (Ix, Iy) บนอาคารสูง
  7. เปิดปิดง่ายด้วย อุปกรณ์มือจับ และระบบล็อคจาก วิวแลนน์ Vilann Handle with multi-point Gear