Welding Machine

เครื่องเชื่อม

           ใช้สำหรับเชื่อม Profile แต่ละเส้นเข้าด้วยกัน เป็นเครื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญมาก ซึ่งมีตั้งแต่เครื่องเชื่อมแบบ 1 หัว, 2 หัว, 3 หัว, 4 หัว, ไปจนถึง 6 หัว โดยเครื่องเชื่อมแต่ละหัวนั้นสามารถปรับมุมในการเชื่อมได้หลายองศาตั้งแต่ 30-180° เครื่องเชื่อมแบบ 2 หัวนั้นจะใช้เชื่อมพร้อมกัน 2 มุม แบบ 45° ส่วนเครื่องเชื่อมแบบ 4 หัว จะใช้เชื่อมพร้อมกันทีเดียวได้ 4 มุม แบบ 45°

เพิ่มเติม >>
 
           เครื่องเชื่อม ออกแบบโดยวิศวกรจากเยอรมัน มีความปลอดภัยในการทำงานสูง และแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานได้ยาวนาน หลักการทำงานของเครื่องเชื่อม เริ่มต้นนำเส้นโพลไฟล์ ประตู หน้าต่าง ที่ตัดได้ขนาดแล้วนำมาใส่ไว้สองข้างของเครื่องเชื่อม จับเส้นโพลไฟล์ให้เข้ากับบล็อกที่เข้ากับรูปแบบของโพลไฟล์แล้วกดปุ่มแรกให้เครื่องจับทำงานแทน ผู้ควบคุมก็จะเริ่มการเชื่อมด้วยการกดปุ่มที่สอง เครื่องเชื่อมจะทำงานอัตโนมัติ จนเชื่อมเส้นโพลไฟล์ทั้งสองเส้นเข้าด้วยกัน หลังจากนั้น ผู้ควบคุมงานก็จะนำวงกบ ประตู หน้าต่าง ที่เชื่อมเสร็จแล้วออกมาจากเครื่องเชื่อม