uPVC Windows, Doors, Fly Screen

ประตู หน้าต่าง ประตูบ้าน มุ้งลวด มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ

          ประตู เป็นส่วนประกอบของบ้าน ในการตกแต่งบ้านนั้น ประตู เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะ ประตู คือ ทางเข้าบ้าน ประตู ในแต่ละประเทศจะมีแบบที่ต่างกันออกไป รวมถึงแตกต่างกันตามยุคสมัยด้วย ในอดีต แบบประตู ในประเทศไทยก็จะมี ประตู อยู่ไม่กี่แบบ เช่น ประตู บานพับอันเดียว แต่ถ้าในต่างประเทศจะมีหลายแบบหลายสไตล์เช่น Closet Doors ประตูแบบนี้จะเป็นแบบบานพับ 2 บาน ซึ่งนิยมใช้กันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา , ออสเตรเลีย , แคนาดา เป็นต้น ส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเพราะในบ้านเราจะไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไร  ในปัจจุบัน ประตู ในประเทศไทยมีหลากหลายแบบ เช่น ประตูบ้านบานคู่ ประตูบานคู่ แบบประตู ประตูบานเปิด ประตูบานเลื่อน ประตูกระจก ประตูบานเฟี้ยม ประตูบานแขวน ประตูบานเกล็ด ประตูบานสวิง ประตูบานหมุน ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวในการใช้งานและเพิ่มความสวยงาม

          ประตู ประตูบ้าน หน้าต่าง หน้าต่างบ้าน มุ้งลวด ประตูบ้านบานคู่ ประตูบานคู่ แบบประตู ประตูบานเปิด ประตูบานเลื่อน ประตูกระจก ประตูบานเฟี้ยม มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ ประตูบานแขวน ประตูบานเกล็ด ประตูบานสวิง ประตูบานหมุน หน้าต่างหน้าต่าง ที่ผลิตมาจาก เส้น uPVC ยูพีวีซี พีโอเน็ค จะมีความสวยงามตั้งแต่สีสัน เป็นสีขาวที่ดูสะอาดสดใส มั่นใจได้ถึงความแข็งแรงคงทน อีกทั้งสามารถตอบสนองถึงความต้องการของทุกฝ่าย ตั้งแต่เจ้าของบ้าน, สถาปนิก จนกระทั่ง วิศวกร เนื่องจากประตู ประตูบ้าน แบบประตู หน้าต่าง ที่ใช้เส้นยูพีวีซีพีโอเน็ค ทำได้หลากหลายแบบตามรสนิยมของเจ้าของบ้านแต่ละท่าน และตอบได้ทุกโจทย์สำหรับสถาปนิก อาทิเช่น ประตู กระจกบานเลื่อน ประตู บานเปิด ประตู บานเฟี้ยม ประตูบานแขวน ประตูบานเกล็ด ประตู บานสวิง ประตู บานหมุน ประตู หน้าต่าง บานเปิด บานเลื่อน แบบคลาสสิก , ประตู หน้าต่าง ขนาดกว้าง หรือ ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ , ประตู หน้าต่าง บานเกล็ด, ประตู หน้าต่าง บานแขวน , หน้าต่าง บานยก ,หน้าต่าง บานช่องแสง และ หน้าต่าง แบบ Tile&Turn พร้อมกันนี้ยังอำนวยความสะดวกสบาย ง่ายต่อการควบคุมงานติดตั้ง หากจะให้ครบองค์ประกอบการใช้สอย คงต้องนึกถึงมุ้ง ช่วยแก้ปัญหา ยุง และ แมลง แถมการลดฝุ่นละอองจากภายนอก ไม่ว่าจะป็นมุ้งลวด มุ้งม้วน หรือมุ้งพับจีบ สามารถเลือกให้เหมาะสมกับแบบบ้าน และ การใช้งาน เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตประจำวัน

ประตู, หน้าต่างประตู, หน้าต่างประตู, หน้าต่าง

เพิ่มเติม >>

            ทุกวันนี้ ประตู ประตูบ้าน หน้าต่าง uPVC ยูพีวีซี ประตู ประตูบ้านบานคู่ ประตูบานคู่ ประตูบานเปิด ประตูบานเลื่อน ประตูกระจก ประตูบานเฟี้ยม ประตูบานแขวน มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ ประตูบานเกล็ด ประตูบานสวิง ประตูบานหมุน หน้าต่าง uPVC เป็นที่ยอมรับและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป ด้วยคุณสมบัติเด่นอย่างการไม่เป็นวัสดุลามไฟ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การทนต่อสภาพภูมิอากาศ การกันเสียงที่ดีเยี่ยม และมีความคงทนแข็งแรง ทำให้วัสดุยูพีวีซีเป็นวัสดุอันดับต้นๆที่ถูกพิจารณาเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

            เส้น uPVC ยูพีวีซี ตามมาตรฐานพีโอเน็คมีสีขาว โดยมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองงานดีไซน์ที่หลากหลาย โดยดีไซน์ของรูปแบบบานประตูหน้าต่างสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความต้องการนั้นๆได้

            เส้น uPVC ยูพีวีซี จาก พีโอเน็ค สำหรับงาน ประตู หน้าต่าง uPVC มี 6 ระบบ ได้แก่

      1. ประตู บานเปิด หน้าต่าง บานเปิด
      2. ประตู บานเลื่อน หน้าต่าง บานเลื่อน
      3. ประตู บานเฟี้ยม หน้าต่าง บานเฟี้ยม
      4. หน้าต่าง บานกระทุ้ง
      5. หน้าต่าง บานยก
      6. หน้าต่าง บานช่องแสง

ประตู, หน้าต่างประตู, หน้าต่างประตู, หน้าต่าง

เพิ่มเติม >>

            คุณสมบัติ เด่นของระบบ ประตู หน้าต่าง uPVC ยูพีวีซี จาก พีโอเน็ค

       1.  ประตู หน้าต่าง uPVC มีความสวยงาม สง่า แลดูมีรสนิยม
            ปัจจุบันระบบประตูและหน้าต่างยูพีวีซี กำลังเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นทั่วโลก เพราะสามารถเพิ่มความสวยและสง่างามแก่บ้านพักอาศัยได้ ด้วยการออกแบบที่เน้นความสวยงามรับกับสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ แสดงให้ถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ

      2.   ประตู หน้าต่าง uPVC สามารถออกแบบและผลิตได้หลากหลายรูปแบบ
            พีโอเน็คสามารถจัดหารูปแบบเส้นยูพีวีซีเพื่อใช้ผลิตประตูและหน้าต่างให้กับท่านได้มากมายหลายแบบ ทำให้สามารถผลิตและออกแบบประตูหน้าต่างได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของสถาปนิกและเจ้าของบ้าน

      3.   ประตู หน้าต่าง uPVC มีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน
            ยูพีวีซีเป็นสารที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้หมดปัญหาเรื่องการกัดเจาะโดยปลวกและแมลงต่างๆ รวมถึงการป้องกันการผุกร่อนจากความชื้นได้ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

       4.  ประตู หน้าต่าง uPVC การออกแบบให้มีห้องโครงสร้างรับแรงภายในหลายช่อง (Multi-chamber)
            พีโอเน็ค ยูพีวีซีโพลไฟล์ มีโครงสร้างแบบหลายห้อง (MULTI-CHAMBER) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบช่องระบายน้ำและหมุนเวียนอากาศภายในโพลไฟล์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการถ่ายเทความร้อนหรือความเย็น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมให้ระบบประตูหน้าต่างมีความแข็งแกร่ง และทนทานยิ่งขึ้น

      5.   ประตู หน้าต่าง uPVC ไม่หดหรือขยายตัวตามสภาพอากาศ ทนต่อความร้อนและแสงแดดจัดได้
            พีโอเน็ค ยูพีวีซี โพลไฟล์ มีคุณสมบัติไม่หดตัว หรือขยายตัวตามสภาพอากาศ สามารถคงรูปอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่กรอบแตก หรือบิดเบี้ยว เมื่ออยู่ภายใต้ความร้อนและแสงแดดจัดเป็นเวลานาน

      6.   ประตู หน้าต่าง uPVC ไม่สิ้นเปลืองเงินและเวลาในการทาสี
            กรอบประตูและหน้าต่างพีโอเน็คยูพีวีซีโพลไฟล์นั้นสามารถนำมาใช้ประกอบขึ้นเป็นประตู หน้าต่างได้ทันที โดยไม่ต้องมีการทาสีเพิ่มเติมให้สิ้นเปลืองเงินและเสียเวลา

      7.   ประตู หน้าต่าง uPVC เป็นฉนวนกันความร้อนหรือความเย็น ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
            ระบบประตู หน้าต่าง พีโอเน็ค ยูพีวีซี สามารถใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดีสำหรับประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย ทำให้ห้องภายในบ้านมีอากาศที่ไม่ร้อนเกินไป ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของไวนิลที่ไม่นำพาความร้อน และไม่มีช่องว่างตามรอยต่อ เนื่องจากใช้การหลอมเชื่อมมุมด้วยความร้อน (FUSION WELDING) จึงทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศและลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน

      8.   ประตู หน้าต่าง uPVC กันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี
            ระบบประตูและหน้าต่างพีโอเน็ค ยูพีวีซีโพลไฟล์ สามารถขจัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของไวนิลที่ไม่เป็นวัสดุนำเสียง ประกอบกับการออกแบบโครงสร้างภายในแบบหลายห้อง ที่ทำให้เสียงผ่านได้ยากขึ้น ทำให้ห้องพักอาศัยมีความสงบเงียบยิ่งขึ้น

      9.   ประตู หน้าต่าง uPVC กันการรั่วซึมของน้ำฝนผ่านระบบ และกันฝุ่นได้
            ด้วยระบบช่องระบายน้ำภายในโครงสร้าง และเทคโนโลยีการเชื่อมรอยต่อของมุมด้วยความร้อน พร้อมด้วยระบบซีลยางพิเศษ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ทำให้ป้องกันการรั่วซึมจากน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     10.  ประตู หน้าต่าง uPVC สามารถป้องกันกระแสลม กับพายุ
            เนื่องจากโครงสร้างภายในที่มีความแข็งแรงด้วย ระบบการออกแบบลักษณะแบบหลายห้อง พร้อม ระบบเหล็กเสริมภายใน และการผนึกแบบ 2 ชั้น ทำให้ทนต่อแรงปะทะจากสายฝน กระแสลม พายุ ได้อย่างดี

     11.  ประตู หน้าต่าง uPVC ปลอดภัยด้วยโครงสร้างภายในแบบเหล็กเสริม
            เพื่อความปลอดภัยจากการโจรกรรม จึงได้มีการเสริมเหล็กไว้ในโครงสร้างภายในของพีโอเน็ค ยูพีวีซีโพลไฟล์ ทำให้ท่านมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     12. ประตู หน้าต่าง uPVC สามารถติดตั้งกับอาคารสำนักงานสูงได้
            ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยส่วนบุคคล อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ที่มีความสูง ล้วนแต่สามารถติดตั้งระบบประตูและหน้าต่างจากพีโอเน็คได้ทั้งสิ้น เพราะการออกแบบติดตั้งได้เตรียมเผื่อไว้ใช้สำหรับตึกสูงด้วย

     13.  ประตู หน้าต่าง uPVC สามารถติดมุ้งลวดได้
            สำหรับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน มีแมลงต่างๆ อยู่มาก เช่น ยุง แมลงวัน ฯลฯ ระบบพีโอเน็ค ยูพีวีซีโพลไฟล์ได้ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งมุ้งลวดได้ เช่นเดียวกับระบบประตูและหน้าต่างทั่วไป

     14. ประตู หน้าต่าง uPVC นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้
            ยูพีวีซีเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ทั้งหมด (100% RECYCLABLE) ช่วยแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ ขณะการใช้งาน

     15.  ประตู หน้าต่าง uPVC ปลอดสารเคมีในการทำความสะอาด
            ระบบประตูและหน้าต่างยูพีวีซีจากพีโอเน็ค ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในการทำความสะอาด เพียงแค่ใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาเช็ดก็เพียงพอ

     16.  ประตู หน้าต่าง uPVC ใช้ได้กับระบบกระจกแบบชั้นเดียว และสองชั้น
            ระบบประตูและหน้าต่างยูพีวีซีจากพีโอเน็ค ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับกระจกทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ทั้งนี้ขึ้นกับประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการและงบประมาณที่ต้องการ

ประตู, หน้าต่างประตู, หน้าต่างประตู, หน้าต่าง

เพิ่มเติม >>

ประตู มีหลากหลาย แบบประตู ต่างๆ ดังนี้

1. ประตู บานเปิด สามารถเปิดออกได้ เข้า หรือ ออก มีกุญแจล็อก แน่นหนาเหมาะกับทางเข้าหลักของบ้าน และอาคาร ใช้สำหรับภายนอก มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น แบบ ประตูกันเสียง กันความร้อน ที่ดีที่สุด

2. ประตู บานคู่ บานเปิดคู่ สามารถเปิดออกได้ทั้ง 2 บานคู่ แต่จะได้เฉพาะ เข้า หรือ ออก มีกุญแจล็อก แน่นหนาเหมาะกับทางเข้าหลักของบ้าน และอาคาร ใช้สำหรับภายนอก มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น แบบ ประตูกันเสียง กันความร้อน ที่ดีที่สุด ใช้ได้กับกระจก หลายประเภท เช่น กระจกสองชั้น กระจกกันเสียง กระจกลามิเนต กระจกเทมเปอร์ เป็นต้น

3. ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ มีรางเลื่อน 2 ราง สามารถเลื่อนเปิดได้ 50% มีกุญแจล็อก แน่นหนาเหมาะกับ ทางเดินออกไปชมสวน เนื่อนจากจะทำบานได้ใหญ่ เวลาเปิดจะไม่ต้องใช้พื้นที่กว้าง ใช้สำหรับภายนอก มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น แบบ ประตูบานเลื่อน ที่กันความร้อน กันเสียง ที่ดีที่สุด

4. ประตู บานเลื่อน 4บาน มีรางเลื่อน 2 ราง สามารถเลื่อนเปิดได้ทั้งสองข้าง โดยเปิดจากตรงกลางประตูบานเลื่อน มีกุญแจล็อก แน่นหนา เหมาะกับบริเวณ ห้องรับแขก ห้องนอน ทางออกระเบียงบ้าน หรือทางออกสวน เป็นการเชื่อมต่อทางระหว่าง บ้านและสวน ใช้สำหรับภายนอก มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น แบบ ประตูกันเสียง ประตูกันความร้อน ที่ดีที่สุด ใช้ได้กับกระจกสองชั้น กระจกกันเสียง กระจกเก็บเสียง

 

ประตูบานเฟี้ยมประตูบานเฟี้ยมประตูบานเฟี้ยม 

เพิ่มเติม >>


5. ประตูบานเฟี้ยม ทำได้ตั้งแต่ ประตูบานเฟี้ยม 3บาน จนถึง ประตูบานเฟี้ยม 9บาน สามารถเปิดออกได้กว้างมากกว่า ประตูแบบ อื่นๆ ประตูบานเฟี้ยม สามารถเข้า หรือ ออก ได้ง่าย มีกุญแจล็อก แน่นหนาเหมาะกับทางเข้าหลักของบ้าน และอาคาร หรือ ทางเปิดชมสวน จากห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ใช้สำหรับภายนอก มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น แบบประตูกันเสียง ประตูกันความร้อน ที่ดีที่สุด

6. ประตู บานแขวน ไม่มีรางด้านล่างพื้น เหมาะกับพื้นที่เข้า ออก ภายในบ้าน หรือ นอกบ้าน ที่ไม่ต้องการมีรางด้านล่างพื้น สามารถเปิดเลื่อนออกได้ มีกุญแจล็อก แน่นหนาเหมาะกับทางเข้าออก ภายในบ้าน และอาคาร มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น แบบประตู บานแขวน

7. ประตู บานสวิง สามารถเปิดปิดสะดวก ทััง เข้า หรือ ออก มีกุญแจล็อก แน่นหนาเหมาะกับทางเข้าที่มีการเดินผ่านเข้า ออกบ่อย เช่น อาคาร สำนักงาน ใช้สำหรับภายนอก มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น ประตูบานสวิง เป็น แบบประตู ที่ใช้งานสะดวก และง่าย

8. ประตูกระจก เหมาะกับทางเข้า ออก ที่ต้องการเห็นสวน หรือ ชมวิวจากภายใน และภายนอก สามารถเปิดออกได้ เข้า หรือ ออก มีกุญแจล็อก แน่นหนาเหมาะกับทางเข้าหลักของบ้าน และอาคาร ใช้สำหรับภายนอก มีความแข็งแรงทนทานเปิดปิดง่าย ไม่รั่วซึม ไม่ผุกร่อน เป็น แบบ ประตูกันเสียง ประตูกันความร้อน ที่ดี ใช้ได้กับกระจก หลายแบบ เช่น กระจก 2 ชั้น กระจก temper กระจก laminated กระจก สูญญากาศ กระจกกันเสียง กระจกใส กระจกสี กระจกพ่นทราย กระจกตัดแสง uv เป็นต้น

มุ้งลวด มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด 
เพิ่มเติม >>
 
มุ้งลวด  มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด เป็นอุปกรณ์ที่เป็นทั้งวัสดุตกแต่งบ้านและวัสดุที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกภายในบ้านทุกคน โดยปกติแล้ว มุ้งลวด  มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด จะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้กับ ประตู และ หน้าต่าง ทุกบานในบ้าน
 
มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด จะถูกติดตั้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันยุงและแมลงต่างๆเข้าสู่ที่พักอาศัย มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด เป็นวัสดุที่ช่วยในการรับลมจาก ประตู และ หน้าต่าง โดยสามารถกรองฝุ่นละอองได้ดีระดับหนึ่ง ช่วยกรองแสงแดดที่เข้าสู่บ้านพักอาศัย ในปัจจุบัน มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ  มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ ประตูมุ้งลวด มีมากมายหลายระบบ และถูกผลิตขึ้นจากหลากหลายวัสดุ
 
วัสดุที่นำมาใช้ทำ มุ้งลวด มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ  มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด มุ้งลวดติดตาย มุ้งลวดบานเปิด มุ้งม้วนดึงลง มุ้งม้วนดึงข้าง มุ้งลวดพับจีบดึงข้าง มุ้งพับจีบแยกกลาง และ มุ้งพับจีบ ที่ไม่จำกัดความกว้าง วัสดุที่นิยมนำมาผลิตมุ้งได้แก่ ใยผ้า ซึ่งใช้กันในสมัยโบราณ ลวดและเอ็นพลาสติก ในยุคถัดมา เอ็นไฟเบอร์กลาส ในปัจจุบัน เป็นต้น ขนาดของตา มุ้ง มาตรฐาน คือ 1.2 มม เป็นขนาดที่สามารถกันยุงได้ และเป็นขนาดที่กว้างพอรับลมธรรมชาติให้ผ่านเข้าออกโดยไม่ส่งผลเสียกับผ้ามุ้งและระบบ ในขณะเดียวกัน ตามุ้งขนาด 0.6 มม สามารถกันยุงและแมลงอันตรายขนาดเล็ก เช่น ริ้น ไร แมลงหวี่ ได้
 
มุ้งลวด มุ้งพับจีบ มุ้งม้วน.
 
 
มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด อีกหนึ่งวัสดุตกแต่งบ้านที่มีความจำเป็นต่อทุกหลังคาเรือน ไม่ว่าจะพบเห็นในรูปแบบของ มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด เนื่องจากทุกวันนี้ แมลงส่วนหนึ่งเป็นพาหะนำโรคอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงชนิดต่างๆ  เราจึงพบเห็น มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ในทุกหลังคาเรือน นอกเหนือจากคุณสมบัติการกันแมลงแล้ว มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง อาทิเช่น ใช้เป็นวัสดุป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งหากเปิด หน้าต่าง ทิ้งไว้ทั้งวันโดยปราศจากมุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ภายในบ้านจะเต็มไปด้วยฝุ่นละออง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัยที่ตั้งภายในเมือง ดังนั้นการติดตั้ง มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่จะเข้ามาภายในบริเวณอาคารบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองจะขึ้นอยู่กับขนาดของตามุ้งที่เลือกใช้ว่าจะเป็นแบบถี่หรือไม่ถี่ หากแต่ถ้าเลือกติดตั้ง มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองถือได้ว่าเหนือกว่า มุ้งลวดธรรมดา เนื่องจากเป็นผ้ามุ้งไฟเบอร์กลาสอย่างดี ที่มีความถี่ทั้งในแนวนอน แนวตั้ง และ แนวแทยง ซึ่งคงหาไม่ได้จาก มุ้งลวด ทั่วไป อีกหนึ่งประโยชน์ของ มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด คือการเป็นวัสดุช่วยกรองแสงจากภายนอก และเปรียบเสมือนการพรางตาจากภายนอกได้เช่นกัน โดยใช้หลักการเดียวกันกับฟิมฟ์ติดรถยนต์ คือหากภายในบ้านที่ติดตั้ง มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ไม่ได้เปิดไฟในเวลาช่วงเวลาเช้าและกลางวัน ภายในบ้านจะสามารถมองเห็นภายนอกบ้านได้ชัดเจน
มุ้งลวด ประตูมุ้งลวด มุ้งพับจีบ
 
 
มุ้งลวด มุ้งม้วน  มุ้งลวดแบบม้วนเก็บ มุ้งลวดม้วนเก็บ มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ถูกผลิตขึ้นจากวัตถุดิบชั้นดี กล่องราง มุ้ง ผลิตขึ้นจากวัสดุ อลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป ให้ความโดดเด่นและแข็งแรง พร้อมการเคลือบอบสีที่เนียนสวยและเข้ากับงานเฟรมประตู uPVC เป็นอย่างดี อุปกรณ์ภายในรางผลิตขึ้นจาก สแตนเลส เหล็กชุบซิงค์ และไนล่อน ซึ่งมีน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม ให้ความรู้สึกที่แน่นหนาและแข็งแรงขณะใช้งาน 
 
ผืนผ้าสำหรับ มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ผลิตขึ้นจากวัสดุพิเศษ “โพลีเอสเตอร์-ไฟเบอร์กลาส” มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายและมีน้ำหนักเบา แตกต่างจาก มุ้งลวด สมัยก่อนที่ใช้การถักเส้นลวดขึ้นเป็นผืน มุ้ง ซึ่งตา มุ้ง จะเสียหายได้ง่ายมาก ผ้า มุ้ง กันแมลง เป็นการนำเอาผืนไฟเบอร์กลาสมาทำการปั๊มรูด้วยเครื่องจักรเฉพาะซึ่งทำให้ตามุ้งทั้งผืนมีขนาดที่เท่ากันและมีระยะห่างของตา มุ้ง ที่เท่ากันหมดทั้งผืน ตา มุ้ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 1 มม. ช่วยให้การไหลผ่านของอากาศเป็นไปได้อย่างสะดวกและไม่สูญเสียวิสัยทัศน์ภายนอกบ้าน ตัวผ้า มุ้ง เรียบตึงเสมอทั้งผืน ไม่เป็นคลื่น ไม่หดหรือย้วยเมื่อถูกความร้อน และเฉดสีไม่ซีดจางเมื่อต้องปะทะกับแสงแดดเป็นระยะเวลานาน  ขอบผ้า มุ้ง ทั้ง 4 ด้านถูกตัดด้วยเครื่องตัดเฉพาะที่มีการซีลขณะตัด ทำให้ปลาย มุ้ง ไม่หลุดรุ่ย คุณภาพงานเรียบร้อยตลอดทั้งผืน
 
          มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ผ่านการทดสอบคุณภาพด้วยการดึงใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ครั้ง โดยไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด อีกคุณสมบัติที่โดดเด่นของ มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด คือ ผ้าไฟเบอร์กลาสที่ใช้นั้น เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ เมื่อโดนสะเก็ดไฟ เช่นขี้บุหรี่ ผ้า มุ้ง จะเป็นรูแค่จุดที่โดนไฟ ไม่ลามไฟเหมือนผ้าทั่วไป ทำให้ความเสียหายค่อนข้างน้อย
 
          เราตระหนักถึงความหลากหลายในวัตถุประสงค์การใช้งาน มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ และ ความชอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เราจึงออกแบบสร้างสรร มุ้งลวด มุ้งม้วน มุ้งพับจีบ ประตูมุ้งลวด หลากหลายแบบเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกรูปแบบ อาทิเช่น มุ้งลวด แบบแม่เหล็ก มุ้งลวด แบบม้วนเก็บได้ มุ้งลวด แบบพับจีบ มุ้งลวด แบบดูโอ มุ้งลวด บานเลื่อน มุ้งลวด บานเปิด และ มุ้งลวด แบบพาโนรามา  ไม่ว่าจะเป็น มุ้งลวด แบบใดก็ตาม สามารถเลือกเพื่อทำการติดตั้งเป็น ประตู มุ้งลวด หรือ หน้าต่าง มุ้งลวด ได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะพบเห็นในรูปแบบของ ประตู มุ้งลวด ประตู มุ้งม้วน ประตู มุ้งพับจีบ หรือ หน้าต่าง มุ้งลวด หน้าต่าง มุ้งม้วน หน้าต่าง มุ้งพับจีบ หรือแม้กระทั่ง หน้าต่าง มุ้งลวด บานช่องลม
 

 หน้าต่างบ้าน

หน้าต่างบ้าน มีผลอย่างมากกับความร่มเย็นของแต่ละห้อง ที่ตั้งของ หน้าต่างบ้าน จึงสำคัญอย่างมาก หากว่าห้องของคุณตั้งอยู่ในทิศใต้ก็ควรเปิด หน้าต่างบ้าน ของห้องนั้นทางทิศใต้